Algemene informatie regio’s Saab Club Nederland

In de regio’s worden regelmatig regioavonden georganiseerd. Deze vinden meestal plaats op een doordeweekse avond met uiteenlopende activiteiten zoals een lezing, een workshop of gewoon een gezellig samenkomen. Hiernaast kan een regiobijeenkomst bestaan uit het organiseren van een (tour-/ puzzel-) rit of bijvoorbeeld een excursie.

De regioverdeling is er om de leden die bij elkaar in de buurt wonen in de gelegenheid te stellen met elkaar bijeenkomsten te organiseren. Als in een andere regio dan waar u woont een bijeenkomst wordt georganiseerd bent u vrij om hier aan deel te nemen. Ook zijn uw ideeën met betrekking tot activiteiten in uw regio van harte welkom.

De onderverdeling van de regio’s is (globaal) als volgt:

  • Regio Noord-Holland: Noord-Holland.
  • Regio Midden: Utrecht, Flevoland.
  • Regio Randstad: Zuid-Holland.
  • Regio Zuidwest: Noord-Brabant, Zeeland.
  • Regio Oost: Overijssel, Gelderland.
  • Regio Noord: Friesland, Groningen en Drente.
  • Regio Limburg: Limburg (postcodes 5260 t/m 6499), Grensstreek België en Duitsland.

Via onderstaande email adressen kunt u de regiocommissie van de regio bereiken:

Regio Noord-Holland: regionoordholland@saabclub.nl

Regio Randstad: regiorandstad@saabclub.nl

Regio Limburg: regiolimburg@saabclub.nl

Regio Oost: regiooost@saabclub.nl