Krasse k(n)arren in Limburg

Medio mei 2014 werd de regio Limburg benaderd door TV productiebedrijf Bluecircle, dat bezig was met de voorbereidingen voor de opnamen van het bekende TV programma ‘Krasse Knarren’ voor de omroep MAX. In dit programma wordt getracht om prominenten uit de jaren 70 hun hoogtijdagen te laten herbeleven. Dit effect wordt dan onder meer gecreëerd…