ALV 2016

Op zondag 12 februari 2017 werd de Algemene Leden Vergadering 2016 gehouden in Hotel Schimmel/Brasserie 1885, Stationsweg Oost 243 in Woudenberg. Ondanks de winterse omstandigheden hadden heel wat leden gehoor gegeven aan de uitnodiging. Naast de verantwoording over het gevoerde beleid in 2016 heeft het Bestuur de plannen voor 2017 toegelicht waarbij door de aanwezige leden ruimschoots van de gelegenheid…