Saabs and coffee regio Oost

Het is 23 juni 2018. De tweede ‘Saabs and coffee’ van de regio Oost is een feit. Ditmaal zijn we te gast bij van Aalderen in Lochem. Als we arriveren, is men al druk doende met de koffiepot. Redmer heeft dit keer het initiatief genomen en het voorbereidend werk gedaan. Er is nog even tijd…

Regio avond 19 juni 2018

Verslag van Regio avond 19 juni j.l. Het thema van deze avond was het toepassen van elektronische ontstekingen, waarvoor Henry Hebels zijn kennis en ervaringen met ons kwam delen. Daarvoor leende een wat praktischere locatie zich beter. Er was dus besloten om naar de Saab droom van Joop te wijken, uiteraard in het Zweeds: Saab…