12 maart: protest tegen Rotterdamse Milieuzone

Zondag 12 maart a.s. biedt de stichting Rotterdamse Klassiekers tijdens een grote protestbijeenkomst het gemeentebestuur een motie aan, waarin ze met alternatieven komt voor de milieuzone Rotterdam. Wethouder Pex Langenberg heeft toegezegd de motie in ontvangst te nemen. De FEHAC is van harte mede-ondertekenaar van deze motie. Motie met alternatieven In de motie wordt geconstateerd…

Kantonrechter: bebording milieuzonde Utrecht onduidelijk

KNAC pleit voor terugbetaling van alle opgelegde boetes KANTONRECHTER: BEBORDING MILIEUZONE UTRECHT ONDUIDELIJK Rechtbank Midden-Nederland (kantonrechter Utrecht) heeft op 11 juli jl. een milieuzone boete teruggedraaid, omdat de bebording rond de zone onduidelijk is. Het betreft de borden die aangeven dat men de milieuzone nadert. Naar het oordeel van de kantonrechter is het onduidelijk voor…

Motorrijtuigenbelasting betaling per jaar vervalt

De Belastingdienst verstuurt op dit moment brieven met als onderwerp “Motorrijtuigenbelasting – betaling per jaar vervalt”. Hierop zijn vragen bij FEHAC binnengekomen wat dat betekent voor de overgangsregeling MRB oldtimers. Het tijdvak voor de overgangsregeling MRB oldtimers is immers 1 jaar. Het tijdvak voor moderne voertuigen is 3 maanden. De mogelijkheid vervalt om voor 4…

Toch nog blauwe kentekenplaten

Sinds 1 januari 2016 is in de APK-keuringseisen, vermeld onder “APK aanvullende permanente eisen” in paragraaf 3, een interessante wijziging doorgevoerd m.b.t. blauwe kentekenplaten. Als uw klassieke auto als datum van eerste toelating (DET) 31 december 1977 of eerder heeft, uw auto blauwe kentekenplaten mag voeren. Er wordt geen enkel onderscheid meer gemaakt in de…