Jouw stem is nodig!

Beste Saabbisten Zeven maart is er een algemene ledenvergadering van onze Saab-club. Om verschillende redenen is dit geen gewone vergadering. Natuurlijk, er is nog Corona en daarom moet dit soort overleg on-line, maar er is een andere reden waarom deze vergadering je aandacht vraagt. Bestuurlijk was het afgelopen jaar “bijzonder uitdagend”. Twee van de zes bestuurders botsen…

Wijzigingen email adres tijdig doorgeven

beste leden,   Is uw email adres gewijzigd of heeft u dit nog niet eerder aan ons doorgeven?   Wij gebruiken uw emailadres voor de volgende zaken: medio maart gaat Saab Club Nederland een nieuwe website krijgen waarbij een account voor leden wordt aangemaakt: het juiste emailadres is nodig om op deze nieuwe website in…

APK-vrijstelling 50 jaar definitief per 1 januari 2021

FEHAC heeft zich met succes ingezet voor een APK-vrijstelling van voertuigen van 50 jaar en ouder. Deze vrijstelling gaat nu definitief in op 1 januari 2021. Die vrijstelling is niet zo maar gegeven: mobiel erfgoed wordt uitstekend onderhouden en maar zelden APK-afgekeurd. Want zonder goed onderhoud geen veilige, betrouwbare en rijklare oldtimer.   APK-vrijstelling 50…