U bent hier:

SCN Algemene Ledenvergadering - aanmelding mogelijk!

Aanmelding SCN ALV 13 maart 2022

Beste leden van Saab Club Nederland,

Via dit bericht nodigen wij u van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering die zal plaatsvinden op zondag 13 maart 2022 om 14.30 uur. Aanmelden voor de ALV gaat via de dit agenda item ( knop 'inschrijven " of door een email te sturen aan de secretaris (secretariaat@saabclub.nl)

De concept-agenda voor de Algemene Ledenvergadering van 13 maart 2022 luidt als volgt:

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen/ingekomen stukken
 3. Concept notulen Algemene Ledenvergadering van 7 maart 2021
 4. Concept notulen Algemene Ledenvergadering van 27 oktober 2021
 5. Jaarverslag 2021
 6. Financieel verslag 2021
 7. Verslag kascontrolecommissie
 8. Formele afronding financieel jaar 2021
 9. Decharge voorstel bestuur
 10. Benoeming kascontrolecommissie 2022
 11. Aandachtsgebieden 2022
 12. Begroting 2022
 13. Contributievaststelling 2023
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

 

We kijken er naar uit u bij de ALV te mogen begroeten. Het is ook mogelijk een clublid te machtigen die u vertegenwoordigt tijdens stemmingen. Het hiervoor benodigde formulier kunt u opvragen via secretariaat@saabclub.nl.

Namens het bestuur van Saab Club Nederland,

Merlijn Kalkman, voorzitter
Marcel Gaasendam, secretaris

Sponsoren