U bent hier:

Buitengewone ALV 2021

13/10/2021

Via dit bericht nodigen wij u van harte uit tot het bijwonen van een buitengewone Algemene Ledenvergadering (ALV) die zal plaatsvinden op woensdag 27 oktober 2021 om 20.30 uur. De vergadering zal volledig online plaatsvinden.

De ALV zal grotendeels in het teken staan van de verkiezing van 2 nieuwe bestuursleden. Momenteel hebben we 2 vacatures in het bestuur van Saab Club Nederland. De functie van penningmeester wordt ad-interim door Rob Heuft vervuld. Daarnaast hebben we sinds deze zomer een vacature op de secretaris post. We zijn trots dat we op de ALV twee zeer capabele personen mogen voordragen. Tijdens de ALV wordt over hun benoeming gestemd.

Daarnaast zullen we op de ALV de hoogte van lidmaatschapscontributie voor het jaar 2022 met u bespreken. De exacte agenda leest u verderop in dit bericht.

Aanmelding

Wij verzoeken u om u uiterlijk op zaterdag 23 oktober a.s. 17.00 uur per e-mail aan te melden voor deelname aan de vergadering op het e-mail adres secretariaat@saabclub.nl. Wilt u bij uw aanmelding uw emailadres en uw mobiel telefoonmummer vermelden. Vervolgens ontvangt u een dag voor de vergadering per e-mail een link. Via die link kunt u vanaf 30 minuten voor aanvang van de vergadering inloggen. Op genoemd e-mailadres kunt u zich zo nodig ook voor de vergadering afmelden.

Als u gebruik wenst te maken van een machtiging, dan kan dat door uiterlijk op zaterdag 23 oktober a.s. 17.00 uur uw ondertekende machtigingsformulier te mailen naar secretariaat@saabclub.nl. Via dit mailadres kunt u ook het machtigingsformulier opvragen of u kunt het formulier downloaden via de link onderaan dit bericht. Vanwege de beperkingen van het online vergaderen zal de stem van degene die gemachtigd is tijdens het stemmen dubbel tellen.

Op 27 oktober kunt u vanaf 20:00 uur inloggen, de vergadering zal aanvangen om 20:30 uur. Als eindtijd voor de vergadering geldt 21:30 uur. Tijdens de vergadering is het mogelijk actief bij te dragen via de chat-functie. Om dit in goede banen te leiden en om te zorgen dat we conform planning eindigen zal een moderator de chat beheren en een selectie maken van de ingekomen berichten. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Omdat inbreng tijdens de vergadering van nieuwe punten, vragen of opmerkingen beperkt is bieden we de mogelijkheid om deze vooraf aan ons te mailen. Afhankelijk van het aanbod en de beschikbare tijd zullen wij deze tijdens de vergadering behandelen; ingeval van gebrek aan tijd zullen vragen op een later moment worden beantwoord. We zien uw eventuele inbreng graag tegemoet op secretariaat@saabclub.nl. De uiterste inzenddatum is ook hiervoor zaterdag 23 oktober a.s. 17.00 uur.

Tijdens de vergadering zal online worden gestemd. Bij iedere stemming ziet u op het scherm van uw pc/tablet het agendapunt waarover gestemd moet worden en via uw pc/tablet selecteert u uw antwoord.

De agenda voor de buitengewone Algemene Ledenvergadering van 27 oktober 2021 luidt als volgt:

  1. Opening
  2. Bestuursverkiezingen
  3. Lidmaatschapscontributie 2022
  4. Sluiting

Toelichting agendapunt 2:

Conform artikel 9 van de statuten worden bestuursleden benoemd door de algemene ledenvergadering uit de leden der vereniging. De voorzitter wordt in functie gekozen. De andere bestuursfuncties worden door de bestuursleden in onderling overleg verdeeld.

Rob Heuft heeft aangegeven bereidt te zijn om zijn ad interim rol om te zetten naar de formele functie van penningmeester. Marcel Gaassendam heeft zich aangemeld voor de secretaris post. Conform artikel 5.1 van het huishoudelijk reglement draagt het bestuur beide heren voor. Tijdens de ALV zullen ze zichzelf voorstellen waarna gestemd zal worden over hun toetreding tot het bestuur.

Toelichting agendapunt 3:

Omdat meerdere evenementen vanwege de Corona pandemie geen doorgang hebben kunnen vinden is minder geld uitgegeven. Een mogelijke bestemming van dit overschot is een eenmalige verlaging van de contributie voor het jaar 2022. Tijdens de ALV zullen we hierover door middel van stemming beslissen.

We zien u graag online op 27 oktober a.s.

Namens het bestuur van Saab Club Nederland,

Merlijn Kalkman, voorzitter

Bijlage
Klik hier om het machtigingsformulierte downloaden

Sponsoren